Interna larmsystem för olika verksamheter

CareTech Umeå erbjuder lösningar för olika typer av larmbehov. Vi levererar från det enklaste s.k anhöriglarm via grupp boenden till stora anläggningar som äldreboenden och vårdinrättningar med trygghetslarm. Vi erbjuder även larmsystem för socialtjänstens verksamhet, främst överfallslarm.

Naturligtvis ingår utbildning av personalen som ska handha larmsystemet.

Eftersom anläggningarna byggs upp i moduler blir det en skräddarsydd lösning till varje kunds behov. Det gör att kostnaden inte behöver bli onödigt stor utan hamnar inom rimliga nivåer. Vi lovar att inte sälja på dig några överdimensionerade system, vi levererar bara det du behöver.

Larmsystem

Som certifierad återförsäljare till Phoniro levererar vi produkter som ligger i framkant inom den tekniska utvecklingen. Phoniro har utvecklat produkter och system inom området under många år och har därför lång erfarenhet.

System 5000 är installerade i ca 650 anläggningar. Systemet kännetecknas av mycket god driftssäkerhet och enkelt handhavande.

Till anläggningen kan anslutas loggsystem som registrerar alla händelser. Central strömförsörjning med batterier gör sårbarheten liten vid strömavbrott, larmen går ut ändå i displayer och telefoner. Tillbehör som knappar, rörelselarm och dörrlarm ansluts enkelt och trådlöst. Positionering och demenslarm (smitlarm) går att få som tillval. Speciallösningar som ex röstlarm, fallarm kan enkelt kopplas ihop med befintligt larmsystem.

Phoniro 6000 är nya generationens larmsystem anpassat för framtidens äldreboenden med en modern och flexibel systemdesign som även erbjuder it-stöd till verksamhetens övriga processer.

Phoniro 6000 är inte enbart larm.

Phoniro 6000 är en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende som hantering av nycklar och läkemedel. Phoniro 6000 använder den senaste tekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av äldreboenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation.
All administration och konfiguration av larmsystemet sker i Phoniro Care.
Phoniro 6000 är kopplat till Phoniro Cares centrala larmmodul vilket erbjuder integration till kommunens verksamhetssystem samt central administration och uppföljning av samtliga larmsystem i kommunen.

Phoniro 6000 är baserat på det väletablerade larmsystemet CareTech 5000.

Det är enkelt att uppgradera en befintlig installation av CareTech 5000 till Phoniro 6000 och på så vis snabbt gå från den äldre generationens larmsystem till ett larmsystem byggt för framtiden. Den lokala larmservern levereras som en black box, dvs levereras i form av en PC med färdiginstallerad mjukvara.

Larmpresentation och kommunikation

Önskar du som kund utökade möjligheter att kommunicera internt och externt så använder vi oss av Cobs telefoner. Handenheterna kan installeras med överfallslarm och positionering. Intåget av s.k smartphones i branschen gör att vi kan leverera en handenhet där Ni som användare förutom att ringa, få larmpresentation också få möjligheten att installera appar som ex medicinordination, signering, scheman etc. Uppdatering av register sker då istället omgående istället för att bli liggande i ett medicinskåp. Via ett MDM verktyg (Mobile Device Management) så bestämmer du som ansvarig vilka applikationer som installeras på telefonerna. Personal kan ej själva ladda hem appar i jobbtelefonen.

Önskas kommunikation från larmsystemet till övergripande IT system som Procapita, Pulsen Combine och Treserva så finns den möjligheten via tjänsteplattformen Phoniro Care.

Finansiering

Att hyra en anläggning ger flera fördelar

  • Fast månadskostnad gör att du inte behöver binda kapital till investeringen.
  • Enkelt att byta ut eller uppgradera befintlig utrustning
  • Hela lösningen skräddarsys och hamnar på samma faktura
  • Tillgång till förmånlig försäkring som täcker hyrd utrustning vid oförutsedd skada.
  • Enkelhet - CareTech Umeå tar fram ett färdigt paket till dig innefattande finansiering. Du behöver aldrig bekymra dig om de problem som ägande kan innebära.

DIGITALA NYCKLAR TID- & INSATSUPPFÖLJNING LARMSYSTEM INTEGRATION ANALYS E-TILLSYN

All administration och konfiguration av larmsystemet sker i Phoniro Care. Larmservern är en lokal larmserver som är fysiskt placerat på det lokala boendet och den centrala larmmodulen i Phoniro Care som levereras som molntjänst eller centralt installerad i kommunens LAN. Den lokala larmservern levereras som en black box, dvs levereras i form av en PC med färdiginstallerad mjukvara. Phoniro Care kan uppgraderas utan att detta påverkar larmfunktionaliteten i den lokala larmservern.

Phoniro Care kan integreras med kommunens verksamhetssystem för:

överföring av boende och verkställigheter från verksamhetssystemet överföring av personal och användarkonton från verksamhetssystemet

CareTech Umeå AB
Spårvägen 22
90131 UMEÅ

Telefon: 070-397 72 45
Alt telefon: 070-294 77 39

Order: goran.karlsson@caretechumea.se
Teknik: robin.karlsson@caretechumea.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå