Om oss

CareTech Umeå erbjuder lösningar för olika typer av larmbehov. Vi levererar från det enklaste s.k anhöriglarm via gruppboenden till stora anläggningar som äldreboenden och vårdinrättningar med trygghetslarm. Vi erbjuder även larmsystem för socialtjänstens verksamhet, främst överfallslarm. Speciallösningar som ex röstlarm, fallarm kan enkelt kopplas ihop med befintligt larmsystem.

Ett gruppboende med larmbehov kan vi lösa med hjälp av trådlösa tillbehör och en s.k larmpanel för presentation av vilket rum som behöver assistans, snabbt och enkelt, prisvärt!

Naturligtvis ingår utbildning av personalen som ska handha larmsystemet.

Eftersom anläggningarna byggs upp i moduler blir det en skräddarsydd lösning till varje kunds behov. Det gör att kostnaden inte behöver bli onödigt stor utan hamnar inom rimliga nivåer. Vi lovar att inte sälja på dig några överdimensionerade system, vi levererar bara det du behöver.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring Ert behov.

CareTech Umeå AB
Spårvägen 22
90131 UMEÅ

Telefon: 070-397 72 45
Alt telefon: 070-294 77 39

Order: goran.karlsson@caretechumea.se
Teknik: robin.karlsson@caretechumea.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå