Samarbetspartners som vi är återförsäljare till

Phoniro är vår leverantör för våra produkter inom särskilt boende bl a System 5000 och Phoniro 6000
www.phoniro.se

För larmpresentation och telefonsamtal internt och externt så är Cobs vår leverantör av decttelefoner till våra boenden. Nyutvecklad teknik med bl a smartphones i vården "Smart1" finns också i sortimentet.
www.cobs.se

Doro Care erbjuder en helt digital larmkedja från brukarens larmknapp till larmcentral. Leverantören ingår sedan början på 2015 i Doro koncernen och har även mobila trygghetslarm i produktportföljen. CareTech Umeå fungerar som partner till Doro Care i norra Sverige
www.dorocare.se

CareTech Umeå AB
Spårvägen 22
90131 UMEÅ

Telefon: 010-482 91 01
Alt telefon: 010-482 91 02

Order: goran.karlsson@caretech.se
Teknik: robin.karlsson@caretech.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå