Om oss

Mer om oss

CareTech Umeå erbjuder lösningar för olika typer av larmbehov. Vi levererar från det enklaste s.k anhöriglarm via gruppboenden till stora anläggningar som äldreboenden och vårdinrättningar med trygghetslarm. Lösningar som ex röstlarm, fallarm, avvikelselarm mm kan kopplas ihop med befintligt larmsystem.

GPS larm där brukaren kan vistas ute på ex promenad kan integreras i larmsystemet vid ett boende.

För att lösa ett gruppboendes larmbehov så kan vi erbjuda en s.k molnlösning med månadsabonnemang. Lätt att installera och prisvärt

Naturligtvis ingår utbildning av personalen som ska handha larmsystemet.

Eftersom anläggningarna byggs upp i moduler blir det en skräddarsydd lösning till varje kunds behov. Det gör att kostnaden inte behöver bli onödigt stor utan hamnar inom rimliga nivåer. Vi lovar att inte sälja på dig några överdimensionerade system, vi levererar bara det du behöver.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring Ert behov.

Kom kontakt med oss!

Är ni intresserade utav några utav våra lösningar, klicka på knappen för att kontakta oss!