Samarbetspartners

Phoniro är vår leverantör för våra produkter och tjänster inom särskilt boende ex Phoniro 6000

För larmpresentation och telefonsamtal internt och externt så är Cobs vår leverantör av decttelefoner till våra boenden.

Careium erbjuder en helt digital larmkedja från brukarens larmknapp till larmcentral.

CareTech Umeå fungerar som partner till Careium i norra Sverige

Kom kontakt med oss!

Är ni intresserade utav några utav våra lösningar, klicka på knappen för att kontakta oss!